Kategori Arşivleri: Mevzuat

Genç Girişimcilere Gelir Vergisi ve Bağkur Primi Muafiyeti

Genç Girişimci İstisnası Nedir? 2023 yılında genç girişimcinin faaliyete başladığı takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettiği kazancın yıllık 150.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Genç girişimcinin bağkur primleri 2023 yılında, tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Genç Girişimci İstisnasından Faydalanma Şartları Nelerdir? İlk kez şirket […]

Yemek İstisnası Tutarı – Vergisiz Yemek Bedeli

Dönemler Günlük Tutar 2023 Yemek İstisnası Tutarı 110,00 TL (KDV dahil 118,80) 2022 Yemek İstisnası Tutarı  34,00 TL (KDV dahil 36,72) 2021 Yemek İstisnası Tutarı  25,00 TL (KDV dahil 27,00) 2020 Yemek İstisnası Tutarı  23,00 TL (KDV dahil 24,84) 2019 Yemek İstisnası Tutarı  19,00 TL (KDV dahil 20,52)   2018 Yemek İstisnası Tutarı 16,00 TL (KDV dahil 17,28) […]

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz. Ancak on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle, elli […]

2023 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları 01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,00 SGK PRİMİ% 14 1.401,12 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100,08 Aylık Gelir Vergisi – Damga Vergisi – KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20 NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80   İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) ASGARİ ÜCRET 10.008,00 SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) […]

VUK’a Göre Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar

Numara : 11 Tarih : 2.1.2023 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2023/11 KONU: VUK Uyarınca Uygulanacak 2023 Yılı Cezaları ile Çeşitli Had ve Tutarlar 30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 544)” ile 2023 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile çeşitli had […]

2023 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler; 1-  (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 440.000 TL ve 700.000 TL, 2-  (2) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı) 220.000 TL, 3-  (3) […]

2023 Gelir Vergisi Dilimleri – Vergi Oranları

Her yıl olduğu gibi 2023 yılı için de gelir vergisi dilimlerinde değişiklikler gerçekleşiyor. Ücretliler için uygulanacak gelir vergisi dilimlerinin 2023 yılı hesaplaması için aşağıda bir tablo oluşturduk. Bu tabloya göre 2023 yılı gelir vergisi dilimlerini kolayca hesaplayabilirsiniz. Gelir vergisi iki farklı şekilde uygulanıyor: Ücretliler için uygulanacak gelir vergisi Ücret dışı gelirler için uygulanacak gelir vergisi […]

2023 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Belirlendi

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesine dair 67 seri no.lu Tebliğ 30 Aralık 2022 Tarihli ve 32059 Sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır. Buna göre: 1-   Maliye Bakanlığınca 2022 […]

DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI HAKKINDAKİ GİB DUYURUSU

Merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizce bağış ve yardımlar yapılmaktadır. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddeleri hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya […]