Yıllık Ücretli İzin

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 İş Günü
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 İş Günü
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar 26 İş Günü
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 İş Günü

( İzin günü hesabı yapılırken Pazar günü dahil edilmeyecektir. Cumartesi iş günü olarak kabul edilmektedir. )

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bir yılını doldurmuş işçiler için ücretli izin söz konusudur. İzin süresi işveren tarafından bölünemez. İşçi izin süresince ücretli olarak başka bir işte çalışamaz. Çalıştığı taktirde izin ücreti işveren tarafından geri alınabilir. İş kanunumuzda yıllık ücretli izin ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İş Kanunu (4857 sayılı)

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

MADDE 53. – İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ili%C