Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma

4/A(SSK) SİGORTALILARININ EMEKLİLİK ŞARTLARI

A- SİGORTALILIK BAŞLANGICI ERKEKLER İÇİN 08.09.1976 (DAHİL), KADINLAR İÇİN 08.09.1981(DAHİL) ÖNCESİ OLANLAR

08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile Mülga 506 sayılı Kanun’a eklenen geçici 81/A maddesinde “Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.” denilmektedir. Buna göre; 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün sayısını veya  15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 55 yaşını tamamlayan erkek sigortalı emekli olabilecektir. Kadın sigortalılar için ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün sayısı veya 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 50 yaşını tamamlamaları durumunda emekli olabileceklerdir.( Bu husus aşağıda yer alan tablo-1 ve tablo-2 de ayrıca belirtilmişt