Birden fazla aylık ve gelir

5510 SAYILI KANUN’A GÖRE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRDEN FAZLA HAKEDİLMESİ DURUMU

Yazar:MehmetUZUN

E- Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, Anayasa’nın 6l. maddesinde “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.” amir hüküm yer almaktadır.

Anayasa’nın bu hükmü gereği, 506 sayılı Kanun’a göre SSK’lılara, 1479 sayılı Kanuna göre Bağ-Kurlulara ve 5434 sayılı Kanuna göre de Emekli Sandığına tabi çalışanlara farklı şartlarda aylık ve gelirler bağlanmakta idi. 5510 sayılı Kanun’un 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi il