Belgesiz Gider Kaydı

BELGESİZ YAZILABİLECEK ŞEHİR İÇİ ULAŞIM, POSTA PULU VB. GİDERLER VE KDV’Sİ


I   GİRİŞ

Günümüzde hemen hemen her işletmenin çeşitli faaliyetleri nedeniyle belgesiz bazı giderleri vardır. Genellikle şehir içi ulaşım (otobüs dolmuş), posta pulu, jeton vb. için katlanılan bu giderler için fatura ve­ya benzeri bir belge alınamamaktadır. Fatura veya benzeri belgeye bağlanama­yan bu tür giderlerin kayıtlara nasıl geçirileceği ve bu giderler nedeniyle öde­nen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda duraksamalar yaşanmaktadır.