2020 SGK Tavan, Taban Ücret ve Agi Tutarları

2020 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

27 Aralık 2019 Tarihli ve 30991 Sayılı Resmi Gazete’de 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

Kararda, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

Buna göre, 2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2020 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi SGK TabanÜcreti TL (Aylık kazancın alt sınırı) SGK TavanÜcreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2020 – 31.12.2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL

 

B- 2020 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları ve İşverene Maliyeti

Asgari Ücret Brüt Günlük TL Brüt Aylık TL
01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 98,10 TL 2.943,00 TL

İşverene Maliyeti: 

Brüt 2.943,00
SSK İşçi (% 14) 412,02
İşsizlik İşçi (% 1) 29,43
Aylık Gelir Vergisi 375,23
Damga Vergisi 22,34
Kümülatif Vergi Matrahı 2.501,55
Net 2.103,98
Asgari Geçim İndirimi 220,73
Toplam Ele Geçen 2.324,70
SSK İşveren (% 15,5)* 456,16
İşsizlik İşveren (%2) 58,86
Toplam Maliyet 3.458,03

*SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

C- 2020 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 2.943,00 TL = 35.316 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu 2020 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar 220,73
Evli, eşi çalışmıyor 264,87
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu 297,98
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu 375,23
Evli, eşi çalışıyor 220,73
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu 253,83
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu 286,94
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu 331,09
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu 353,16
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu 375,23
Boşanmış 220,73
Boşanmış, 1 çocuklu 253,83
Boşanmış, 2 çocuklu 286,94
Boşanmış, 3 çocuklu 331,09

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.