DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MEVZUATI HAKKINDAKİ GİB DUYURUSU

Merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen
şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması
için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerimizce bağış ve yardımlar yapılmaktadır.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddeleri hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz
karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde
indirim olarak dikkate alınabilmektedir.
3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten
itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Acil
ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları
yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ili merkezli olan depremler için AFAD
Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılmıştır.
Ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye Kızılay Derneğine
yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir.
Nakdi Bağış ve Yardımlar
Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan
nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu
yapılabilecektir. Aynı şekilde, Türk Kızılay’ınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi
bağışların tamamı da indirime konu edilebilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye
ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır.
Ayni Bağış ve Yardımlar
Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin
edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabilmektedir. Ayni bağışlar; AFAD
Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve
kuruluşlarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu
malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla,
indirim konusu yapılabilecektir. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda
KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler
tarafından indirim konusu yapılabilecektir.
Bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek bağış ve yardımda bulunan gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerimiz ile tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Konu ile ilgili soru ve önerilerinizi [email protected] mail adresine
iletebilirsiniz.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI