2023 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

2023 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

01.01.2023 – 31.12.2023 Dönemi için Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,00
SGK PRİMİ% 14 1.401,12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100,08
Aylık Gelir Vergisi
Damga Vergisi
KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 10.008,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1.551,24
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) 2.051,64
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 200,16
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (*) 11.759,40
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 12.259,80