Yazar Arşivleri: metropolbilisim

Şahıs Firmalarının Ödediği Vergiler 2020

Şahıs firması tüzel kişilik anlamında açılabilecek küçük firmalardan biridir. Şahıs firmaları Tek kişi işletmeleri olarak geçer ve en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimlerinden biridir. Şahıs firmalarıda bir tüzel kişiliğe sahip olduğundan vergi dairesi bakımından mükellef sayılır ve beyannameler vererek vergiler öder. Peki şahıs firmalarının ödediği vergiler nelerdir? İlk önce firmaya açtığını […]

2020 Yılı Damga Vergisi Oranları

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. (2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) […]

2020 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2019 takvim yılı için 120.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 140.000 TL*), veya yıllık satışları tutarının 2019 takvim yılı için 180.000 TL’yi aşmaması (2020 takvim yılı için 220.000 TL*), 2. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde […]